वर्गाः

Jump to navigation Jump to search

निम्नोक्ताः श्रेणयः पुटानि माध्यमान् वा युक्ताः । यस्याः श्रेण्याः अप्रयुक्तश्रेण्यः अत्र न सन्ति । अपेक्षितश्रेण्यः अपि पश्यतु ।

वर्गाः
"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:वर्गाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्