आवश्यकाः सञ्चिकाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:००, ४ डिसेम्बर् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:००, ४ डिसेम्बर् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

अधो दत्तसञ्चिकाः उपयुक्ताः किन्तु न वर्तन्ते । बाह्यकोशानां सञ्चिकाः उपस्थिताः इति एताः सूच्यां स्युः । एतादृशः कोपि सदोषप्रवेशः अवरुद्धः भवति । अपि च यत्पुटं तादृश्याः अनुपस्थितसञ्चिकायाः प्रयोगं कुर्वन्ति तासं सूची वर्गः:भग्नपरिसन्धियुक्तानि पृष्ठानि मध्ये अस्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. सञ्चिका:Redirectltr.png‏‎ (२९ परिसन्धयः)
 2. सञ्चिका:Redirect arrow without text.svg‏‎ (१४ परिसन्धयः)
 3. सञ्चिका:Crystal Clear action run.svg‏‎ (९ परिसन्धयः)
 4. सञ्चिका:At sign.svg‏‎ (८ परिसन्धयः)
 5. सञ्चिका:Commons-logo.svg‏‎ (७ परिसन्धयः)
 6. सञ्चिका:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (६ परिसन्धयः)
 7. सञ्चिका:Wikipedia-logo.png‏‎ (४ परिसन्धयः)
 8. सञ्चिका:Incubator-logo.svg‏‎ (३ परिसन्धयः)
 9. सञ्चिका:2rightarrow.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 10. सञ्चिका:BTS Surasak Aug2014.jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 11. सञ्चिका:Commons-logo-31px.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 12. सञ्चिका:Crystal Clear action bookmark.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 13. सञ्चिका:Metawiki.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 14. सञ्चिका:Symbol support vote.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 15. सञ्चिका:Wikibooks-logo-35px.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 16. सञ्चिका:Wikibooks-logo.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 17. सञ्चिका:Wikimedia-logo.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 18. सञ्चिका:Wikisource-logo.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 19. सञ्चिका:Wikisource-logo.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 20. सञ्चिका:Wiktionary-logo-en.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 21. सञ्चिका:Wiktionary-logo.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 22. सञ्चिका:Yes check.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 23. सञ्चिका:Achtung.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 24. सञ्चिका:Admin mop.PNG‏‎ (१ परिसन्धिः)
 25. सञ्चिका:Ambox notice.png‏‎ (१ परिसन्धिः)
 26. सञ्चिका:Animated-Flag-Sweden.gif‏‎ (१ परिसन्धिः)
 27. सञ्चिका:Animated-Flag-United-Kingdom.gif‏‎ (१ परिसन्धिः)
 28. सञ्चिका:Artículo bueno.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 29. सञ्चिका:BMW Turm mit Regenbogen Allianzarena.JPG‏‎ (१ परिसन्धिः)
 30. सञ्चिका:Bandeira pt.gif‏‎ (१ परिसन्धिः)
 31. सञ्चिका:Blue Glass Arrow.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 32. सञ्चिका:Bot Bienvenido.png‏‎ (१ परिसन्धिः)
 33. सञ्चिका:CC-devnations.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 34. सञ्चिका:CC-logo.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 35. सञ्चिका:Compact-language-links-list.png‏‎ (१ परिसन्धिः)
 36. सञ्चिका:Cross of Sacrifice crop.jpg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 37. सञ्चिका:Crystal Clear app package.png‏‎ (१ परिसन्धिः)
 38. सञ्चिका:Crystal kdmconfig.png‏‎ (१ परिसन्धिः)
 39. सञ्चिका:Dashamotsavaha.GIF‏‎ (१ परिसन्धिः)
 40. सञ्चिका:DerHexer.png‏‎ (१ परिसन्धिः)
 41. सञ्चिका:Face-grin.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 42. सञ्चिका:Feed-icon.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 43. सञ्चिका:Flag of Occitania (with star).svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 44. सञ्चिका:Flags of Brazil and Portugal.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 45. सञ्चिका:Gnome-help-faq.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 46. सञ्चिका:Gnome-home.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 47. सञ्चिका:Great Wave off Kanagawa2.jpg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 48. सञ्चिका:HSWBooks.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 49. सञ्चिका:HSWQuote.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)
 50. सञ्चिका:HSWSource.svg‏‎ (१ परिसन्धिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितसञ्चिकाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्