सक्रिययोजकानाम् आवली ।

Jump to navigation Jump to search
एषा तु गतेषु ३० दिनेषु कृतकार्याणां योजकाना आवली ।
सक्रिययोजकानाम् आवली ।
"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:सक्रिय_सदस्य" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः