प्रतिकृतिसञ्चिकार्थम् अन्विषतु ।

Jump to navigation Jump to search

सम्मिश्रमौल्यामूलयुतर्थं प्रतिकृतिसञ्चिकार्थम् अन्विषतु ।

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:समानसञ्चिकान्वेषणम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्