अनुमतिदोषः

Jump to navigation Jump to search

1 निम्नकारणत्वात् अनेक सदस्यों को इकट्ठे सन्देश भेजने सम्पादनस्य अनुमतिः नास्ति । कारणम्:

प्रार्थिता क्रिया अस्य समूहस्य सदस्यानां कृते एव अनुमता:प्रबन्धकाः.

"https://sa.wikibooks.org/wiki/विशेषः:MassMessage" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्