अधिकम्

विकिपुस्तकानि तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अधिकम् (अलङ्कार:)द्विविध:।आधाराधिक्ये आधेयाधिक्ये च।

काव्यालङ्कारभेदकोश: 
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=अधिकम्&oldid=5786" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः