अपह्नुति:

विकिपुस्तकानि तः
Jump to navigation Jump to search

अपह्नुतिः द्विविधा भिन्नवाक्या एकवाक्या च। ।
भिन्नवाक्या त्रिविधा हेत्वपह्नुतिः, शुद्धापह्नुतिः, पर्यस्तापह्नुतिः च। ।
एकवाक्या अपह्नुतिः त्रिविधा भ्रान्तापह्नुतिः, छेकापह्नुतिः, कैतवापह्नुतिः च। ।

काव्यालङ्कारभेदकोश:
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=अपह्नुति:&oldid=6239" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः