उत्प्रेक्षा

विकिपुस्तकानि तः

उत्प्रेक्षा द्विविधा।वाच्या प्रतीयमाना च।

वाच्या चतुर्विधा।जातिगा गुणगा क्रियागा द्रव्यगा च।

जातिगा द्विविधा।भावा अभावा च।
भावा त्रिविधा।स्वरूपे हेतौ फले च।
अभावा त्रिविधा।स्वरूपे हेतौ फले च।

गुणगा द्विविधा।भावा अभावा च।
भावा त्रिविधा।स्वरूपे हेतौ फले च।
अभावा त्रिविधा।स्वरूपे हेतौ फले च।

क्रियागा द्विविधा।भावा अभावा च।
भावा त्रिविधा।स्वरूपे हेतौ फले च।
अभावा त्रिविधा।स्वरूपे हेतौ फले च।

द्रव्यगा द्विविधा।भावा अभावा च।
भावा त्रिविधा।स्वरूपे हेतौ फले च।
अभावा त्रिविधा।स्वरूपे हेतौ फले च।

प्रतीयमाना चतुर्विधा। जातिगा गुणगा क्रियागा द्रव्यगा च।
जातिगा द्विविधा।भावा अभावा च।
गुणगा द्विविधा।भावा अभावा च।
क्रियागा द्विविधा।भावा अभावा च।
द्रव्यगा द्विविधा।भावा अभावा च।


काव्यालङ्कारभेदकोश: 
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=उत्प्रेक्षा&oldid=6247" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्