प्रथमोऽध्यायः

Wikibooks तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ।।1।।

"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=प्रथमोऽध्यायः&oldid=4218" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः