फलकम्:WikipediaSister

विकिपुस्तकानि तः
Jump to navigation Jump to search

विकिमाध्यमसमाजेन विधितो मुक्तो विश्वकोशो विकिकोशो येन विधिता अन्ये बहुभाषा वस्तुमुक्ताश्च प्रकल्पाः ।

विकिशब्दकोशः
शब्दकोश पर्यायशब्दकोशश्च
विकिशास्त्राणि
निःशुल्का सूत्रशास्त्रसिद्धान्ताः
Wikiquote
Collection of quotations
विकिग्रन्थाः
Free source documents
विकिजातयः
जातिकोशः
विकिवार्त्ता
Free content news source
Commons
Shared media repository
अभिविकिः
Wikimedia project coordination
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=फलकम्:WikipediaSister&oldid=5982" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्