विरोधाभास:

विकिपुस्तकानि तः

विरोधाभासः दशविधः
१ जात्या सह जातेः विरोधः,
२ जात्या सह गुणस्य विरोधः,
३ जात्या सह क्रियायाः विरोधः,
४ जात्या सह द्रव्यस्य विरोधः,
५ गुणेन सह गुणस्य विरोधः
६ गुणेन सह क्रियायाः विरोधः,
७ गुणेन सह द्रव्यस्य विरोधः,
८ क्रियया सह क्रियायाः विरोधः,
९ क्रियया सह द्रव्यस्य विरोधः,
१० द्रव्येण सह द्रव्यस्य विरोधः च

काव्यालङ्कारभेदकोश:
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=विरोधाभास:&oldid=6259" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्