सामग्री पर जाएँ

संस्कृतभाषा/शब्दपरिचयः/जन्तु

विकिपुस्तकानि तः

मत्स्यः[सम्पाद्यताम्]

उभयजन्तवः[सम्पाद्यताम्]

उरगाः[सम्पाद्यताम्]

खगाः പക്ഷികൾ Birds[सम्पाद्यताम्]

Sanskrit Malayalam English Notes / Other names
उलूकः മൂങ്ങ (നത്ത്)
कपोतः പ്രാവ് Pigeon
काकः കാക്ക Crow
कुक्कुटः കോഴി Hen
कोकिलः കുയിൽ Cuckoo
गृध्रः കഴുകൻ Vulture
गरुडः ഗരുഡൻ (കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്)
बकः കൊക്ക് Crane
मयूरः മയിൽ Peacock
राजहंसः രാജഹംസം (അരയന്നം) Mute Swan
शुकः തത്ത Parrot
श्येनः പരുന്ത് Eagle
हंसः ഹംസം (അന്നം) Swan

मृगाः മൃഗങ്ങൾ[सम्पाद्यताम्]

Sanskrit Malayalam English Notes / Other names
अजः ആട് Goat
अश्वः കുതിര Horse
उष्ट्रः ഒട്ടകം Camel उष्ट्रकः
काङ्गरू കംഗാരു Kangaroo
कुक्कुरः നായ Dog शुनकः, श्वा (श्वन् शब्दः स्त्रियां 'शुनी' इति भवति)
गजः ആന Elephant
गर्दभः കഴുത Donkey
गो പശു Cow धेनुः
चित्रकः ചീറ്റപ്പുലി Cheetah
चित्रोष्ट्रः ജിറാഫ് Giraffe
बिडालः പൂച്ച Cat विडालः, मार्जारः
भल्लूकः കരടി Bear
महिषः പോത്ത് Buffalo She-bufallo is known as महिषी in Sanskrit and എരുമ in Malayalam
मूषकः എലി Mouse मूषिकः
मेषः ചെമ്മരിയാട് Sheep
रासभः സീബ്ര Zebra
वानरः കുരങ്ങ് Monkey
वृषभः കാള Ox
वृकः ചെന്നായ് Wolf
व्याघ्रः കടുവ Tiger
शशः മുയല്‍ Rabbit
शृगालः കുറുക്കന്‍ Fox सृगालः
सिंहः സിംഹം Lion
सूकरः പന്നി Pig वराहः
हरिणः മാന്‍ Deer