सामग्री पर जाएँ

संस्कृतभाषा/शब्दपरिचयः/भक्ष्यानि

विकिपुस्तकानि तः

भक्ष्याणि Edibles

[सम्पाद्यताम्]
Sanskrit Malayalam English Notes
लवणम् ഉപ്പ് Salt
जलम् ജലം Water
तण्डुलः അരി Rice
अन्नम् Food
गोधूमः ഗോതമ്പ് Wheat
गोधूमचूर्णः ഗോതമ്പുപൊടി Wheat powder