सामग्री पर जाएँ

संस्कृतभाषा/शब्दपरिचयः/लोहाः

विकिपुस्तकानि तः
Sanskrit Malayalam English Notes / Other names
स्वर्णम् സ്വർണം Gold सुवर्णम्,
रजतम् വെള്ളി Silver
अयः ഇരുമ്പ് Iron
ताम्रम् ചെമ്പ് Copper
सीसम् കറുത്തീയം (ഈയം) Lead
पित्तलम् പിത്തള (പിച്ചള) Brass पित्तळम्, पीतलम्, पीतळम्
कांस्यम् വെങ്കലം (ഓട്) Bronze