संस्कृतभाषा/शब्दपरिचयः/विद्याभ्यासः

विकिपुस्तकानि तः
Jump to navigation Jump to search
Sanskrit Malayalam English Notes
विद्यालयः വിദ്യാലയം School
महाविद्यालयः കലാലയം College
विश्वविद्यालयः സര്‍‌വകലാശാല University