समम्

Wikibooks तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

समम्(अलङ्कार:) द्विविध:।संयोगे असंयोगे च।
असंयोगे द्विविध:।शुद्ध: व्याजस्तुतिपर्यवसायी च।

काव्यालङ्कारभेदकोश:
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=समम्&oldid=5789" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः