समाधि:

विकिपुस्तकानि तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

समाधि: द्विविध: अनायासनिष्पत्तौ साङ्गनिष्पत्तौ च।

काव्यालङ्कारभेदकोश: 
"https://sa.wikibooks.org/w/index.php?title=समाधि:&oldid=5770" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः